2 typy łańcuchów lekkich

Wyróżnia się w cząsteczce immunoglobuliny 2 typy łańcuchów lekkich: kappa (x) i lambda (A), obecne w każdej surowicy prawidłowej w stosunku 2/3:l/3 i 2 łańcuchy ciężkie.

Ryc. 65. Model cząsteczki gammaglobuliny: Hy – ciężki łańcuch polipeptydowy, L – lekki łańcuch polipeptydowy, pojedyncze linie na modelu – mostki dwusiarczkowe

Każdy z łańcuchów ma część stałą C, w której umiejscowione są determinanty typowe dla danej klasy immunoglobulin (a, y, JT, E, 8). Sekwencja aminokwasów w tej części różni się nieznacznie między różnymi klasami.

Leave a Reply