Aminokwasy

-3. Aminokwasy. Bakterie zdolne są do syntezy prawie wszystkich aminokwasów z amoniaku, który spełnia rolę dawcy azotu oraz z glukozy, która jest dawcą węgla. Zdolność do syntetyzowania aminokwasów zależna jest zarówno od gatunku, lub nawet odmiany bakterii, jak też od działania środowiska. Otóż jeśli w podłożu znajdują się gotowe amino

kwasy, wówczas bakteria zużywa je i czasem traci zdolność syntezy tych aminokwasów. Dlatego też szereg bakterii może się normalnie rozwijać tylko na pożywkach, które zawierają białka, polipeptydy lub aminokwasy.

-4. Węglowodany. Do wytwarzania energii dla reakcji wewnątrzkomórkowych oraz dla niektórych syntez bakterie heterotroficzne zużywają jedno- i dwucukry (glukoza, laktoza). Mogą zużywać także wielocukry i niektóre alkohole wielowęglowe. Produktami przemiany są: energia, CO2, H2.

Leave a Reply