Anabolity białkowe

Anabolity białkowe. Większość, tzw. wolnych, niezwiązanych z komórką związków białkowych wydalana jest poza komórkę, a tylko niektóre z nich gromadzone są wewnątrz komórki.

Następujące białka wydalane są poza komórkę: a) toksyny, albo jady bakteryjne, b) niektóre (tzw. pozakomórkowe) enzymy, c) antybiotyki o budowie białkowej, wytwarzane i wydalane przez niektóre gatunki bakterii.

Obecność toksyn bakteryjnych w pożywkach lub w materiałach chorobowych, albo zdolność wytwarzania ich przez badany gatunek wykrywa się za pomocą wstrzykiwania odpowiednio dobranym zwierzętom doświadczalnym (czyli metodą in vivó) przesączonych pożywek, albo materiałów

Leave a Reply