Antybiogram

Antybiogramem nazywa się opis wrażliwości określonego gatunku drobnoustroju na działanie określonego (lub określonych) antybiotyku. Pod pojęcie to podciąga się czasem badania wrażliwości bakterii na działanie sulfonamidów i chemioterapeutyków. Antybiogram można wykonywać m.in. następującymi metodami:

-1) metodą rozcieńczeń probówkowych, 2) metodą dyfuzyjno-krążkową, 3) metodą dodawania leku do pożywki bakteryjnej. Metoda rozcieńczeń probówkowych

Metoda ta polega na odpowiednim rozcieńczaniu antybiotyku w pożywce płynnej i dodaniu zawiesiny badanego szczepu. Równocześnie prowadzi się kontrolę wzrostu szczepu w pożywce bez antybiotyku oraz kontrolę stężenia antybiotyku w drugim, równoległym szeregu probówek, do którego dodaje się zawiesinę szczepu wzorcowego. Metodą tą można bardzo dokładnie określić wrażliwość zarazka na dowolnie wybrany antybiotyk. Metoda ta jest bardzo pracochłonna i kosztowna, dlatego badania wykonuje się tylko w ściśle wybranych przypadkach.

Leave a Reply