Nasze witryny
    System reklamy Test
Kategorie
Nasze witryny

Antybiogram

Antybiogramem nazywa się opis wrażliwości określonego gatunku drobnoustroju na działanie określonego (lub określonych) antybiotyku. Pod pojęcie to podciąga się czasem badania wrażliwości bakterii na działanie sulfonamidów i chemioterapeutyków. Antybiogram można wykonywać m.in. następującymi metodami:

-1) metodą rozcieńczeń probówkowych, 2) metodą dyfuzyjno-krążkową, 3) metodą dodawania leku do pożywki bakteryjnej. Metoda rozcieńczeń probówkowych

Metoda ta polega na odpowiednim rozcieńczaniu antybiotyku w pożywce płynnej i dodaniu zawiesiny badanego szczepu. Równocześnie prowadzi się kontrolę wzrostu szczepu w pożywce bez antybiotyku oraz kontrolę stężenia antybiotyku w drugim, równoległym szeregu probówek, do którego dodaje się zawiesinę szczepu wzorcowego. Metodą tą można bardzo dokładnie określić wrażliwość zarazka na dowolnie wybrany antybiotyk. Metoda ta jest bardzo pracochłonna i kosztowna, dlatego badania wykonuje się tylko w ściśle wybranych przypadkach.

Leave a Reply