Antybiotyki nie zastępują rozpoznania

-1. Antybiotyki nie zastępują rozpoznania, dlatego nie można stosować ich „na ślepo”. Należy wykryć czynnik etiologiczny schorzenia, izolować go i wykonać antybiogram, na którego podstawie ustala się plan leczenia.

-2. Antybiotyki nie zastępują leczenia chirurgicznego, dlatego należy usunąć z organizmu patologicznie zmienione tkanki lub narządy (np. wyrostek robaczkowy, pęcherzyk żółciowy, płat płuca, naciąć ropień). W szeregu chorób tylko zabieg operacyjny umożliwia wyleczenie chorego. Antybiotyki w takich schorzeniach mogą zmieniać i zamazywać właściwy obraz określonej jednostki.

-3. Antybiotyki nie zastępują postępowania aseptycznego i antyseptyki we wszystkich dziedzinach medycyny. 4. Decyzję o zastosowaniu antybiotyku (sulfonamidu lub innego chemio- terapeutyku) należy wykonywać konsekwentnie, tzn. stosować odpowiednie dawki przez przewidziany czas i nie przerywać pochopnie podawania. Uważa się, że nieprzestrzeganie tych warunków jest powodem powstawania i szerzenia się opornych szczepów bakterii.

Należy podkreślić, że wieloletnie stosowanie tych samych antybiotyków w naszym kraju jest przyczyną znacznego zwiększenia się odsetka szczepów opornych (szczególnie gronkowców) w populacji ludzi. Z tego powodu na miejsce obecnie stosowanych antybiotyków należy wprowadzić inne antybiotyki o podobnych wartościach leczniczych.

Leave a Reply