Antygeny swoiste

-3. Antygeny swoiste dla poszczególnych nowotworów indukowanych środkami chemicznymi. Wszystkie antygeny wywołują odpowiedź humoralną lub komórkową. Humoralna polega na pojawieniu się przeciwciał cytotoksycznych, które przyłączają komplement i w efekcie powodują lizę komórek nowotworowych. Przeważnie jednak krążące przeciwciała nie spełniają roli obronnej, ale przyczyniają się nawet do „ułatwienia” nowotworom proliferacji. Stąd ich nazwa „przeciwciała ułatwiające” (enhancing anti- bodies).

Większe znaczenie posiada odporność komórkowa, w której biorą udział, jako komórki efektorowe, małe limfocyty zabijające (killer), makrofagi i komórki „nuli”.

Istnieje szereg czynników, które przeszkadzają mechanizmom immunologicznym w skutecznym działaniu. Nowotwory produkują czynnik immunosupresyjny, który hamuje proliferację limfocytów, kompleksy antygen-przeciwciało blokują komórki nowotworowe, ale równocześnie maskują determinanty antygenowe i nie dopuszczają do wytwarzania dalszych przeciwciał i do ataku toksycznych limfocytów na komórki nowotworowe.

One Response to “Antygeny swoiste”

Leave a Reply