Bakterie chorobotwórcze

f) utrata lub nabycie zdolności do wytwarzania barwnika, witamin, aminokwasów i innych związków. Często zmiany takie są ze sobą sprzężone, np. punkty a, b, c, d albo e i f.

Bakterie chorobotwórcze wytwarzają kolonie typu S, czyli gładkie. Wśród tych kolonii pojawiają się kolonie typu R – szorstkie. Bakterie z kolonii R tracą zjadliwość, a także cechy antygenowe. Niektóre bakterie chorobotwórcze (np. prątki gruźlicy) wytwarzają kolonie typu R, natomiast pojawienie się kolonii typu S świadczy o utracie chorobotwórczości. Przejście z fazy S do fazy R łączy się z utratą umiejętności syntezy kompleksu białkowo-lipidowo-węglowodanowego.

Znane są bakterie chorobotwórcze wytwarzające kolonie typu M (śluzowe). Mutacja kolonii M może polegać na powstaniu kolonii typu S lub R, łączy się to z utratą zdolności do wytwarzania śluzu. Możliwe jest także przejście kolonii typu R w S, ale zdarza się to bardzo rzadko i zjawisko to nosi nazwę mutacji wstecznej.

Leave a Reply