Białka

-2. Białka. Wśród stałych składników komórki stanowią one 41-65% masy. Tworzą one strukturę komórki i biorą udział w przemianach metabolicznych jako enzymy. Znaczny odsetek białek komórkowych połączony jest z innymi składnikami. Tworzą one nukleoproteidy, glikoproteidy, lipoproteidy i chromoproteidy.

Z białkami związane są takie właściwości drobnoustrojów chorobotwórczych, jak: antygenowość, toksyczność, wrażliwość na działanie temperatury oraz wrażliwość na działanie środków odkażających i antybiotyków.

W skład krótkich peptydów bakteryjnych, nazywanych białkami pozakomórko- wymi, oprócz znanych aminokwasów wchodzą jeszcze izomery D-aminokwasów (nie występują one w innych organizmach żywych) oraz specyficzny tylko dla Procaryota aminokwas – kwas a-e-dwuaminopimelinowy. Peptydy takie występują u bakterii w ścianach komórkowych.

Leave a Reply