Kategorie
Tagi
klinikaboreliozy.pl/borelioza-informacje-podstawowe/

Błona cytoplazmatyczna

c. Ściana gładka warstwa podstawowa, albo inaczej rusztowanie pełnej ściany uzyskuje się przez enzymatyczne usunięcie kuleczek proteinowych. Element ten jest nazywany także woreczkiem mureino- wym. W skład mureiny wchodzą: kwas dwuaminopimelinowy, kwas glutaminowy, alanina, glukozamina i kwas muraminowy.

-2. Błona cytoplazmatyczna. Błona cytoplazmatyczna znajduje się tuż pod ścianą bakteryjną. Jest to bardzo cienka błona, składająca się z proteiny i lipidu. Błona cytoplazmatyczna ma duży wpływ na procesy życiowe bakterii. Jeśli za pomocą odpowiednich zabiegów fizycznych i chemicznych uda się zdjąć z bakterii jej ścianę komórkową, wówczas otrzymuje się kuliste twory złożone z błony cytoplazmatycznej i cytoplazmy nazywane protoplastami.

Podobne do protoplastów kuliste twory nazywane są także sferoplasta- mi. Różnią się one od protoplastów tym, że na błonie cytoplazmatycznej zawierają pozostałości (ślady) ściany komórkowej.

Leave a Reply