Nasze witryny
    System reklamy Test
Kategorie
Nasze witryny

Błona cytoplazmatyczna

c. Ściana gładka warstwa podstawowa, albo inaczej rusztowanie pełnej ściany uzyskuje się przez enzymatyczne usunięcie kuleczek proteinowych. Element ten jest nazywany także woreczkiem mureino- wym. W skład mureiny wchodzą: kwas dwuaminopimelinowy, kwas glutaminowy, alanina, glukozamina i kwas muraminowy.

-2. Błona cytoplazmatyczna. Błona cytoplazmatyczna znajduje się tuż pod ścianą bakteryjną. Jest to bardzo cienka błona, składająca się z proteiny i lipidu. Błona cytoplazmatyczna ma duży wpływ na procesy życiowe bakterii. Jeśli za pomocą odpowiednich zabiegów fizycznych i chemicznych uda się zdjąć z bakterii jej ścianę komórkową, wówczas otrzymuje się kuliste twory złożone z błony cytoplazmatycznej i cytoplazmy nazywane protoplastami.

Podobne do protoplastów kuliste twory nazywane są także sferoplasta- mi. Różnią się one od protoplastów tym, że na błonie cytoplazmatycznej zawierają pozostałości (ślady) ściany komórkowej.

Leave a Reply