BUDOWA KODU GENETYCZNEGO

Ułożone w odpowiedniej kolejności zasady purynowe i pirymidynowe stanowią specyficzny rodzaj klucza informacyjnego, podobnie jak alfabet literowy, system cyfrowy lub alfabet Morse’a. Jest to kod genetyczny, biologiczny oparty na materialnych podstawach chemicznych, a nie na zasadach logicznych (tak jak inne znaki informacyjne).

Zasady azotowe ułożone są w takich trójkach (trypletach), które ustawiają albo „przyciągają” w swój układ końcowych grup chemicznych ściśle określone aminokwasy. Szczegółowo zagadnienia te omawiane są w podręcznikach biochemii genetycznej.

Leave a Reply