Chloraminy

-5. Związki organiczne. Mechanizm szkodliwego działania na drobnoustroje polega na denaturacji białek komórkowych, a więc związki organiczne są truciznami protoplazmatycznymi. Do najczęściej używanych zalicza się:

a. Alkohole – etanol, propanol, metanol. Etanol absolutny działa słabo na drobnoustroje. Tłumaczy się to tym, że w tak dużym stężeniu wytwarza się na powierzchni komórki bakteryjnej błona zdenaturowane- go białka, przez którą alkohol nie może wnikać w głąb. Natomiast wodne roztwory 50-70% etanolu działają bakteriobójczo. Etanol nie ma wpływu na zarodniki i niektóre grupy wirusów (enterowirusy). Działanie bakteriobójcze wzrasta wraz ze wzrostem ciężaru drobinowego alkoholu. Kolejność jest następująca: metanol, etanol, propanol, butanol i dalsze alko-hole wielowęglowe.

Należy zaznaczyć, że alkohole są używane także jako rozpuszczalniki dla innych środków przeciwbakteryjnych, np. jodu (jodyna), NaOHf KOH, HC1, H2SO„. Mieszanki takie mają bardzo silne działanie bakteriobójcze. Niszczą one także zarodniki.

Leave a Reply