Ciśnienie

-2. Ciśnienie. Ciśnienie mechaniczne nie ma wpływu na czynności życiowe drobnoustrojów. W warunkach doświadczalnych formy wegetatywne bakterii wytrzymują ciśnienie do 3000 atmosfer, a zarodniki wytrzymują ciśnienie do 12 000 atmosfer.

Ciśnienie osmotyczne ma duży wpływ na czynności życiowe mikroorganizmów. W naturalnym środowisku życia i w pożywkach musi być zachowana izotonia. Hipotoniczne lub hipertoniczne działanie środowiska działa hamująco lub zabójczo. Hipertoniczne roztwory stosowane są do konserwacji produktów spożywczych (solenie, cukrzenie).

Napięcie powierzchniowe ma duże znaczenie dla przebiegu procesów przyswajania i wydalania produktów komórki bakteryjnej. Bakterie są bardzo wrażliwe na zmiany napięcia powierzchniowego w pożywkach. Liczne substancje (detergenty, sole kwasów żółciowych), obniżające napięcie powierzchniowe, hamują wzrost bakterii.

Leave a Reply