Cytoplazma

-3. Cytoplazma. Wewnątrz błony cytoplazmatycznej znajduje się cytoplazma, w której zawarte są rybosomy, substancje chromatynowe i aparat genetyczny komórki bakteryjnej. Cytoplazma posiada pewien wewnętrzny układ fizykochemiczny. Endoplazma tworzy sieć, tzw. sieć endoplaz- matyczną, w której ułożone są rybosomy oraz zgrupowane są poszczególne układy enzymatyczne, np. układ cytochromowy. Ułożone są tu także elementy chromatynowe, odgrywające rolę jądra komórkowego.

W sieci endoplazmatycznej znajdują się także episomy, wakuole i kineto- plasty. Wakuole zawierają zużyte produkty przemiany materii, a kine- toplasty kierują ruchem rzęsek. Plazmidy spełniają szereg funkcji fizjologicznych, m.in. odpowiedzialne są za dziedziczenie cytoplazmatyczne.

Skład chemiczny cytoplazmy jest podobny do składu innych komórek żywych. Na różnice zwrócimy uwagę w następnych rozdziałach. 4. Jądro komórki bakteryjnej. Tylko niektóre gatunki bakterii posiadają morfologicznie widoczne jądro, ale bez błony jądrowej. U większości bakterii rolę jądra spełniają skupiska substancji chromatynowej, składającej się z nukleoproteidów zawierających kod genetyczny. U niektórych gatunków bakterii, np. E. coli, wykryto pojedynczy chromosom o długości 1 mm.

Leave a Reply