Czas pojawiania się immunoglobulin

Pojawianie się różnych klas immunoglobulin zależy od rodzaju i drogi podania antygenu oraz od intensywności procesu immunizacyjnego. We wczesnym okresie immunizacji pojawiają się globuliny IgM, które potem zanikają, albo przestają odgrywać większą rolę odpornościową. W następnej kolejności są syntetyzowane immunoglobuliny IgG i IgA. Już we wczesnych miesiącach ciąży matka przekazuje płodowi globuliny IgG. Stężenie ich jest jednakowe w organizmie matki i płodu. Po urodzeniu niemowlęcia poziom globulin IgG stopniowo spada, następnie organizm dziecka zaczyna je syntetyzować i około pierwszego roku życia poziom tych globulin ustala się w normalnych granicach. Poziom globulin IgM, które jako makroglobuliny nie przechodzą przez łożysko kobiety, zaczyna się podnosić w 2-3 miesiącu życia niemowlęcia, kiedy samo zaczyna je syntetyzować. IgA powstają jeszcze później i osiągają ostateczny poziom dopiero około 4 roku życia dziecka. One również nie przechodzą przez łożysko.

Po około 10-12 tygodniach pojawiają się u niemowlęcia białka takie, jakie ma matka, która je przekazuje w siarze i mleku. Po 20 roku życia maleje zdolność wytwarzania przeciwciał, a w wieku starczym zanika prawie zupełnie (serogeneza Hirschfelda).

Leave a Reply