Czasowe przystosowanie się do działania środowiska

Czasowe przystosowanie się do działania środowiska chemicznie u bakterii uzewnętrznia się pod postacią oporności na działanie szkodliwego związku, np. oporności na działanie leku, albo na pojawieniu się zdolności do rozkładu nowego związku chemicznego, który dostał się do środowiska, co ma często miejsce u bakterii ściekowych i wodnych.

Po przeniesieniu bakterii do normalnego dla nich środowiska tracą one czasowe mechanizmy przystosowawcze, a morfologiczne „braki” zanikają.

Leave a Reply