Dokładne opisy bakteriofagów

Dokładne opisy bakteriofagów zarówno zjadliwych, jak i łagodnych znajdują się w podręcznikach wirusologii. W medycynie bakteriofagi niektórych gatunków bakterii używane są w celach diagnostycznych. Najczęściej określa się typy fagowe takich bakterii, jak: gronkowce, pałeczki duru brzusznego i pałeczki czerwonki. Rzadziej określa się typy fagowe innych gatunków bakterii.

Należy zaznaczyć, że bakteriofagi były używane do leczenia niektórych chorób przewodu pokarmowego (np. czerwonki). Obecnie ten sposób leczenia jest stosowany bardzo, rzadko.

Leave a Reply