Droga chłonna

-3. Drogą chłonną, którą drobnoustroje rozprzestrzeniają się bardzo często. Jeśli proces nie zostanie zahamowany, to posuwa się dalej i przechodzi na:

-4. Drcgę hematogenną (krwionośną). Pierwszą przeszkodę rozprzestrzeniania się zakażenia stanowią włośniczki płuc. Jeśli i ta przeszkoda zostanie przezwyciężona, drobnoustroje dostają się do wielkiego krążenia. Krew przenosi je do narządów, w których często powstają wtórne ogniska (przerzuty zakażenia).

-5. Drogą pni nerwowych (szczególnie w zakażeniach wirusowych). Zakażenie może nastąpić w 3 różnych okresach rozwoju gospodarza

Leave a Reply