Druga grupa to drobnoustroje o wysokich wymaganiach

Na podstawie zapotrzebowania bakterie chorobotwórcze można podzielić na kilka grup. Wyróżnia się grupę bakterii o prostych wymaganiach ” odżywczych. Rozmnażają się one dobrze na prostych podłożach o odpowiednim składzie soli i buforów. Jako źródło azotu mogą być użyte azotyny lub amoniak, a jako źródło węgla i energii związki mleczanów lub węglowodanów.

Druga grupa to drobnoustroje o wysokich wymaganiach odżywczych. Do ich rozwoju potrzebne są witaminy, puryny, pirymidyny i tzw. czynniki wzrostowe. Są to substancje zawierające pierwiastki ziem rzadkich albo wykazujące specjalną budowę chemiczną. Substancji tych nie potrafią syntetyzować niektóre gatunki bakterii. Do czynników warunkujących wzrost tej grupy bakterii zalicza się witaminy (grupa B), koenzymy (I i II), kwasy organiczne i inne.

Między obu skrajnymi grupami istnieją liczne gatunki, które mają wymagania pośrednie. Na przykład do wzrostu potrzebna im jest tylko jedna witamina albo inny pojedynczy związek organiczny.

Warunki wzrostu i namnażania się bakterii są takie same w warunkach naturalnych (np. w organizmie człowieka), jak i w warunkach sztucznych, laboratoryjnych. Do normalnego rozmnażania się bakterii konieczne są: odpowiednie warunki odżywcze, gazowy skład środowiska, temperatura.

Leave a Reply