Duże osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne

-8. Duże osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne w dziedzinie epidemiologii miał Marcin Kacprzak (1888-1968). Wydał on podręcznik i szereg opracowań poświęconych epidemiologii chorób zakaźnych.

-9. Feliks Przesmycki (1892-1974) bakteriolog i wirusolog, pierwszy organizator wirusologii lekarskiej w Polsce, wprowadził szczepienia ochronne przeciw chorobie Heinego-Medina. Wydał podręcznik bakteriologii i wirusologii.

Obecnie w Polsce, w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej pracuje kilkudziesięciu samodzielnych i kilkuset pomocniczych pracowników naukowych.

Leave a Reply