Dymitr Iwanowski

Z ważniejszych nazwisk mikrobiologów należy wspomnieć angielskiego’ chirurga Józefa Listera (1827-1912), który w 1867 r. wprowadził metody odkażania do operacji chirurgicznych ciała ludzkiego.

Pierwszym odkrywcą wirusów był rosyjski uczony Dymitr Iwanowski (1864-1920), który w 1892 r. wykrył pierwszy wirus roślinny, przyczynę choroby mozaikowej tytoniu.

Podstawą do rozmyślań nad mechanizmami odpornościowymi organizmu ludzkiego były szeroko stosowane szczepienia przeciwospower wprowadzone w 1798 r. przez angielskiego lekarza Edwarda Jennera (1749-1823). Spostrzeżenia zebrane podczas szczepień służyły następnym pokoleniem badaczy za wskazówkę do podobnego postępowania w innych chorobach zakaźnych. Zanim jeszcze mikrobiolodzy wykryli i opisali drobnoustroje wywołujące choroby zakaźne, Jenner opracował metodę zapobiegania, na podstawie dokładnej obserwacji zjawisk zachodzących w warunkach naturalnych. Zasadniczy schemat postępowania profilaktycznego do dziś jest bardzo podobny,t

Leave a Reply