Nasze witryny
    System reklamy Test
Kategorie
Nasze witryny

DZIEJE MIKROBIOLOGII

Epidemie chorób zakaźnych, które szerzyły się wśród wysoko zorganizowanych społeczeństw starożytnego świata, były powodem dyskusji nad ich przyczynami. Poza poglądami idealistycznymi o wpływie sił nadprzyrodzonych znane są poglądy ściśle materialistyczne, które wiązały powstawanie chorób zakaźnych z obecnością małych organizmów żywych (Varro -116-126 p.n.e. Columella – 60 p.n.e.). Pogląd ten szerzej był dyskutowany w wiekach średnich (1450-1700) przez różnych uczonych. Jednak nie mieli oni dla swoich tez poparcia w doświadczeniach.

W okresie mikrobiologii przedpasteurowskiej, tj. do roku 1854, co najmniej czterech przyrodników obserwuje i opisuje drobnoustroje. Zalicza się do nich:

Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723), który około 1672 r. odkrył świat mikroorganizmów. Odkrycie to było związane ze skonstruowaniem, a następnie ulepszeniem powiększającego urządzenia optycznego, zwanego później mikroskopem (drob- nowidem). Obserwował on i opisał drobnoustroje powiększone od 40 do 300 razy. Badania jego nie wzbudziły jednak zainteresowania. Dziwi nas dlaczego nie dostrzegano wówczas (i długo potem) możliwości praktycznego wykorzystania tych spostrzeżeń

Leave a Reply