DZIEJE MIKROBIOLOGII

Epidemie chorób zakaźnych, które szerzyły się wśród wysoko zorganizowanych społeczeństw starożytnego świata, były powodem dyskusji nad ich przyczynami. Poza poglądami idealistycznymi o wpływie sił nadprzyrodzonych znane są poglądy ściśle materialistyczne, które wiązały powstawanie chorób zakaźnych z obecnością małych organizmów żywych (Varro -116-126 p.n.e. Columella – 60 p.n.e.). Pogląd ten szerzej był dyskutowany w wiekach średnich (1450-1700) przez różnych uczonych. Jednak nie mieli oni dla swoich tez poparcia w doświadczeniach.

W okresie mikrobiologii przedpasteurowskiej, tj. do roku 1854, co najmniej czterech przyrodników obserwuje i opisuje drobnoustroje. Zalicza się do nich:

Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723), który około 1672 r. odkrył świat mikroorganizmów. Odkrycie to było związane ze skonstruowaniem, a następnie ulepszeniem powiększającego urządzenia optycznego, zwanego później mikroskopem (drob- nowidem). Obserwował on i opisał drobnoustroje powiększone od 40 do 300 razy. Badania jego nie wzbudziły jednak zainteresowania. Dziwi nas dlaczego nie dostrzegano wówczas (i długo potem) możliwości praktycznego wykorzystania tych spostrzeżeń

Leave a Reply