Egzotoksyny Endotoksyny

Wydzielane przez żywe komórki znajdują się w du-żej ilości w pożywce płynnej Wysoce toksyczne powodują śmierć zwierząt laboratoryjnych w dawkach mikrogramowych lub jeszcze mniejszych

Względnie niestale toksyczność zostaje zniszczona szybko przez ogrzanie w ponad 333 K (60°C) Można zmienić w toksoid, antyeenowo czynny, nie-toksyczny, przez działanie formaliną, przecho-wywanie itd.

Leave a Reply