Egzotoksyny

Pewne gatunki bakterii żywych wytwarzają rozpuszczalne substancje białkowe, które są produktem ich metabolizmu i zostają wydalone do środowiska (tkanki organizmu, bulionu). Produkt ten nazwano egzo- toksyną.

Egzotoksynę wykazał pierwszy Roux, potem Yersin u maczugowców błonicy, następnie Behring i Kitasato u laseczek tężca. Znaleziono je również u innych przeważnie Gram-dodatnich rodzajów bakterii. Niektóre szczepy Streptococcus pyogenes, izolowane z przypadków płonicy, wydzielają toksynę erytrogenną, która jest odpowiedzialna za wysypkę pło- niczą, gorączkę, bóle głowy, nudności i wymioty.

Alfa-toksyna Staphylococcus aureus wywołuje obrzęk i martwicę skóry. Laseczki grupy zgorzeli gazowej: Cl. welchi, Cl. septicum i Cl. oedema- tiens produkują szereg toksyn, z których alfa-toksyna powoduje śmierć zwierząt. Wśród bakterii Gram-ujemnych Shigella shigae wydziela egzotoksynę posiadającą powinowactwo do systemu nerwowego i wywołującą u myszy i królików szczepionych doświadczalnie porażenie i śmierć. Znaleziono również egzotoksyny u Pasteurella pestis i Haemophilus pertussis.

Leave a Reply