Enzymy drobnoustrojów

Enzymy drobnoustrojów można podzielić na dwie duże grupy: enzymy zewnątrzkomórkowe i enzymy wewnątrzkomórkowe. Wśród tych ostatnich wyróżniają się enzymy pośrednie, przeprowadzające związki chemiczne ze środowiska poprzez błonę komórkową do cytoplazmy (tzw. per- meazy, translokazy) oraz enzymy oksydoredukcyjne wyzwalające energię.

-1. Enzymy zewnątrzkomórkowe. Przeprowadzają one reakcje rozkładu (katabolizm) substratu znajdującego się w środowisku (organizm, pożywka). W ten sposób enzymy te przygotowują związki chemiczne przydatne do odżywienia komórki.

Zależnie od rodzaju rozkładanego substratu enzymy zewnątrzkomórkowe można podzielić na mniejsze grupy. a. Enzymy rozkładające białka. Należą tu proteazy hy- drolizujące białka oraz peptydazy rozkładające aminokwasy. Podczas tych procesów zachodzą następujące reakcje: dekarboksylacja z wytwarzaniem C02, dezaminacja z wytwarzaniem NH3, transaminacja z przenoszeniem grupy NIi2 oraz racemizacja, a więc przejście w formę optycznie nieczynną lub prawoskrętną.

Leave a Reply