Enzymy oksydoredukcyjne

-3. Enzymy oksydoredukcyjne. W komórkach drobnoustrojów (oprócz wirusów) jest duża grupa enzymów biorących udział w procesach energetycznych. Przeprowadzają one stopniowe wyzwalanie energii z rozkładanych związków chemicznych. Energia ta jest następnie, także stopniowo, zużywana do podtrzymywania procesów życiowych (synteza, przemiany, rozmnażanie).

Enzymy te dzielą się na następujące grupy: a. Oksydazy. Biorą one udział w przenoszeniu wodorów z substra- tu na akceptor, tj. na wolny tlen. b. Oksydazy cytochromowe. Przenoszą one elektrony z układu bakteryjnych cytochromów (a, b, c, d) na tlen.

c. Peroksydazy. Wytwarzają je bakterie tlenowe. Rozkładają one wytwarzający się i trujący dla komórek nadtlenek wodoru na wodę i tlen. Reakcja ta zachodzi w obecności dawcy wodoru lub biorcy tlenu. Bakterie beztlenowe nie wytwarzają peroksydaz, bo w warunkach beztlenowych (brak wolnego tlenu) nie wytwarza się nadtlenek wodoru.

Leave a Reply