Enzymy pozakomórkowe

chorobowych, np. surowicy krwi. Zwierzęta albo giną, albo chorują. Toksyny wykrywa się także szeregiem metod serologicznych in vitro (patrz: immunologia).

Enzymy pozakomórkowe wykrywa się za pomocą dobranych pożywek zawierających odpowiednie substraty. Najczęściej są to pożywki wy- biórczo-różnicujące lub tylko różnicujące.

Przykłady: Różne odmiany hemolizyn wykrywa się na agarze z krwią, gdzie dookoła kolonii spostrzega się rozkład (hemolizę) krwinek.

Leave a Reply