Kategorie
Tagi
https://potreningu.pl/articles/3325/sniadanie-jako-posilek-potreningowy treningi ems warszawa Karabinki PCP

Enzymy rozkładające tłuszczowce i tłuszcze właściwe

b. Enzymy rozkładające tłuszczowce i tłuszcze właściwe. Należą tu różne odmiany lipaz. Jedną z nich jest lecyty- naza, mająca znaczenie w różnicowaniu laseczek beztlenowych wywołujących zgorzel gazową.

c. Enzymy rozkładające węglowodany. Należą tu po- liozydazy hydrolizujące polisacharydy na dwu- i jednocukry. Zależnie od budowy rozkładanego polisacharydu znane są specyficzne dla nich polio- zydazy.

d. Enzymy rozkładające kwasy nukleinowe. Enzymy te rozkładają kwasy nukleinowe zniszczonych komórek zakażonego organizmu. Należą tu nukleazy rozkładające kwasy nukleinowe oraz produkty ich rozpadu. Znane są różne odmiany DNA-zy, RNA-zy, nukleoty- dazy itd.

Leave a Reply