Fimbrie

Oprócz trzech zasadniczych morfologicznych składników poszczególne gatunki bakterii na powierzchni komórki lub w cytoplazmie zawierają elementy dodatkowe. Są to fimbrie, rzęski, otoczki, zarodniki i ciała zapasowe.

a. Fimbrie. Są to nieruchome wypustki komórki, widoczne tylko w mikroskopie elektronowym. Skład chemiczny tych elementów nie jest dokładnie poznany. Ich rola polega na przyczepianiu komórek do pożywki. Przypuszcza się, że odgrywają pewną rolę w transporcie czynników odżywczych z pożywki, a także w oddychaniu i procesach płciowych bakterii.

b. Rzęski. Są to długie wypustki widoczne w mikroskopie świetlnym. Uważane są one za narządy ruchu niektórych bakterii. Rzęski składają się z białek, które mają specyficzną budowę chemiczną u każdego gatunku. Zależnie od ilości i ułożenia rzęsek odróżniamy bakterie jednorzęse (monotricha), dwurzęse (ditrycha), czuborzęse (lophotrycha) i okołorzęse (peritrycha).

Leave a Reply