Kategorie
Tagi
skok spadochronem ze Strefą silesia https://potreningu.pl/articles/2267/piec-powodow-dla-ktorych-warto-jesc-kasze-gryczana http://lokata-na-start.pl/

Formy przebiegu zakażenia i choroby zakaźnej

Zakażenie przebiegające z typowymi objawami klinicznymi nosi nazwę zakażenia jawnego. W zależności od czasu trwania i natężenia objawów możemy je podzielić na: ostre, podostre i przewlekłe. Może ono być ograniczone do zmian miejscowych lub objawy mogą być ogólne. Zakażenie może też przebiegać bez objawów chorobowych w formie utajonej.

W zakażeniach utajonych – latentnych odczyny odpornościowe lub chemioterapeutyki i antybiotyki wstrzymują rozmnażanie drobnoustrojów w organizmie. Z chwilą jednak zaistnienia warunków obniżających odporność lub wstrzymania leczenia antybiotykami, zarazek rozmnaża się

i wywołuje chorobę. Gdy drobnoustrój krąży w organizmie i nie wywołuje żadnych objawów klinicznych, mówimy o zakażeniu bezobjawowym. Zakażenia takie są niezmiernie częste zarówno u ludzi, jak i u zwierząt (np. żółta febra, porażenie dziecięce u człowieka, zakaźna anemia u kur, dur plamisty u świnek morskich).

Leave a Reply