Frosch

Na podstawie osiągnięć mikrobiologii rozwinęła się epidemiologia naukowa (przedtem była epidemiologia empiryczna). Szczególnie duże osiągnięcia na tym polu mają uczeni rosyjscy i radzieccy. Mikołaj Gamaleja (1859-1949), Kiryło Zabołotny (1866-1929), Eugeniusz Pawłowski (1884- 1965). Ten ostatni opracował teorię o przyrodniczej ogniskowości chorób zakaźnych, która wskazuje na bardzo ścisły związek i wpływ środowiska na zachorowalność ludzi.

Na postęp w zakresie wirusologii duży wpływ miały badania następujących uczonych: F. Loffler i P. Frosch opisali w 1898 r. pierwszy wirus zwierzęcy – wirus pryszczycy. Technikę hodowli wirusów znacznie uprościły badania A. M. Woodruff i E. W. Goodpasture przeprowadzone w 1932 r. Wykazały one, że niektóre wirusy dobrze rozmnażają się w zarodku kurzym. W 1938 r. E. Ruska i współpr. zastosowali mikroskop elektronowy do badania morfologii wirusów.

W 1949 r. Enders, Weller i Robins wprowadzili uproszczoną technikę hodowli komórek ssaków in vitro, co znacznie przyspieszyło rozwój wirusologii.

Leave a Reply