Gazowy skład środowiska

Bakterie mają różne zapotrzebowanie, jeśli chodzi o obecność lub brak tlenu atmosferycznego, a niektóre gatunki wymagają obecności dużego odsetka (około 10%) dwutlenku węgla. Zależnie od wzrostu tlenu w atmosferze bakterie można podzielić na trzy grupy. Podział ten zależy od przebiegu metabolizmu wewnątrzkomórkowego, a więc od obecności pewnych grup enzymów.

-1. Bezwzględne beztlenowce. Rosną one tylko w nieobecności tlenu. Nawet niewielkie stężenie tlenu hamuje ich rozwój. Związane jest to z zupełnym brakiem cytochromów oraz katalazy rozkładającej nadtlenek wodoru. Czerpią one energię drogą beztlenową.

-2. Względne beztlenowce. Rosną w niskich stężeniach tlenu atmosferycznego. Posiadają niektóre układy cytochromowe i katalazę. W tej grupie jest najwięcej bakterii chorobotwórczych. Czerpią one energię także drogą oddychania beztlenowego.

-3. Bezwzględne tlenowce. Rosną tylko w obecności tlenu atmosferycznego i czerpią energię drogą oddychania tlenowego. Wpływ stężenia C02 na rozwój bakterii jest bardzo duży. Znaczna liczba gatunków bakterii prawidłowo rośnie w wysokich stężeniach C02, sięgających 10% składu gazowego. Szczególnie ważne jest zachowanie stężenia COz przy pierwszym przesiewaniu bakterii z warunków naturalnych (od chorego) na pożywki sztuczne.

Leave a Reply