Genetyczna regulacja działania enzymów

drogenazy działają w warunkach beztlenowych przez aktywację wodoru z substratu. Wodór jest stopniowo transportowany do uwalnianego tlenu. Dehydrogenazy są prawie jedynymi enzymami oddechowymi bakterii beztlenowych.

e. Hydroygenazy. Aktywują one wodór molekularny i przenoszą go do akceptora, którym może być związek redukujący lub barwnik. GENETYCZNA REGULACJA DZIAŁANIA ENZYMÓW

Omawiając enzymy wytwarzane w komórce bakteryjnej należy wspomnieć o dotychczasowym podziale na enzymy tzw. konstytucyjne i adaptacyjne. W świetle teorii Jacoba i Monoda o genetycznej regulacji i kontroli działania enzymów przyjęto pogląd, że w każdej komórce są enzymy stałe, konieczne do ciągłego utrzymywania procesów życiowych, oraz enzymy uruchamiane okresowo, zależnie od chwilowych potrzeb. Jedne i drugie zakodowane są w aparacie genetycznym komórki. Różnice między nimi są niewielkie. Enzymy stałe wytwarzane są stale, ale w różnych ilościach, zależnie od szybkości przemiany materii. Natomiast enzymy uruchamiane okresowo są włączane lub wyłączane tylko w ściśle określonych warunkach. Włączenia lub wyłączenia dokonują metabolity pojawiające się w komórce.

Leave a Reply