Grasica

Doświadczalnie stwierdzono, że po wycięciu grasicy obniża się miano przeciwciał syntetyzowanych przez komórki plazmatyczne. Jest to dowodem współdziałania limfocytów T przy wytwarzaniu immunoglobulin. Nie wyjaśniono dotąd czy limfocyty te, tj. wspomagające „helper cells”, stanowią subpopulację limfocytów T, odmienną od tzw. „killer cells”.

W określonych warunkach, w których zbyt intensywne wytwarzanie immunoglobulin przeciwko jednemu antygenowi stałoby się szkodliwe dla organizmu, limfocyty T występują /jako komórki supresorowe, hamujące nadmierną reaktywność limfocytów B. Nie można wykluczyć, że odgrywa tutaj rolę także jakiś inny mechanizm sprzężenia zwrotnego.

Leave a Reply