Heterofilne antygeny

Jest to grupa antygenów, która występuje w komórkach lub płynach ustrojowych różnych zwierząt i mikroorganizmów. Są one tak podobne immunologicznie, że dają krzyżowe reakcje z przeciwciałami wytworzonymi przeciwko każdemu z nich. Przeciwciała wytwarzają zwierzęta nie mające antygenów heterofilnych.

Antygeny te są złożone ze związków mukopolisacharydowych połączonych z lipidami. Przykładem takiego antygenu jest antygen Forssmana obecny w czerwonych krwinkach szeregu gatunków zwierząt i u niektórych bakterii, np. Streptococcus viridans, Shigella shigae, Bordetella pertussis. Innym heterofilnym antygenem jest substancja grupowa w krwinkach ludzkich B obecna również w różnych szczepach E. coli.

Leave a Reply