Hormony

-2. Wiek. W skrajnych okresach życia człowiek jest bardziej wrażliwy na zakażenie niż w jego fazie środkowej. Odgrywa tu rolę brak rozwiniętego mechanizmu immunologicznego u embriona i niemowlęcia oraz jego zanikanie w wieku starczym.

-3. Hormony. Wpływ hormonów warunkuje występowanie pewnych zakażeń w określonym czasie rozwoju człowieka. Zaburzenia hormonalne w okresie pokwitania, w okresie ciąży czy menopauzy powodują zmiany pH pochwy i ułatwiają osiedlanie się bakterii chorobotwórczych.

Często więc zakażenie jest wynikiem raczej szczególnej dyspozycji gospodarza niż szczególnej chorobotwórczości zarazka. 4. Bariery ochronne organizmu. Jeśli drobnoustrój atakuje człowieka lub zwierzę, spotyka na swej drodze pewne bariery anatomiczne i wy- dzielnicze. Do barier ochronnych zalicza się: a) barierę skórno-śluzową,

Leave a Reply