Hydromikrobiologia

-6. Hydromikrobiologię zajmującą się drobnoustrojami żyjącymi w wodach słonych i słodkich oraz problemem oczyszczania wód i ścieków.

Przedstawiony podział jest umowny, ponieważ w badaniach naukowych i w codziennej praktyce łączą się problemy i zagadnienia nie tylko z różnych dziedzin mikrobiologii, ale także z innych dziedzin działalności człowieka.

Mikrobiologia lekarska dzieli się na część ogólną, szczegółową i praktyczną. W części ogólnej omawiane są podstawowe właściwości bakterii (morfologia, fizjologia, chorobotwórczość, wrażliwość na czynniki środowiska zewnętrznego), mechanizmy obronne organizmu oraz podstawowe prawa epidemiologiczne. W części szczegółowej omawiane są wszystkie właściwości drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka. Metody wyosobniania, hodowli i badania bakterii oraz metody badania odporności organizmu na zakażenia bakteriami, zebrane są w trzeciej części nazwanej mikrobiologią praktyczną.

Leave a Reply