Ilia Mieczników

Do rozwoju immunologii przyczynili się: rosyjski badacz Ilia Mieczników (1845-1916), który w 1883 r. ogłosił teorię o komórkowej odporności organizmu (fagocytoza) uczony niemiecki Paweł Ehrlich (1854- 1915), przeciwnik Miecznikowa. Uważał on, że odporność organizmu oparta jest na mechanizmach chemicznych. Podstawy immunologii tworzyli także: Emil Roux (1853-1933), Emil von Behring (1854-1917) i Juliusz: Bordet (1870-1961).

Dla immunologii zasłużyli się także: G. Ramon odkrywca anatoksyny (1923 r.), Ch. Richet odkrył zjawisko anafilaksji (1903 r.) i C. Pirquet, który w 1907 r. odkrył zjawisko nazwane przez niego alergią. Równocześnie z wymienionymi tu czołowymi badaczami pracowało dziesiątki innych uczonych, którzy dokonali odkryć mających podstawowe znaczenie dla medycyny, a często także dla innych dziedzin nauki.

Z ważniejszych badaczy należałoby jeszcze wymienić: K. Landsteinera, R. Dungerna i L. Hirszfelda. W latach 1901-1910 opracowali oni naukowe podstawy przetaczania krwi. M. D’Herelle w 1917 r. wykrył bakteriofagi (wirusy bakteryjne) Fleming, który w 1929 r. wykrył penicylinę, tym samym skierował uwagę naukowców na grzyby i pleśnie, jako na źródło substancji zabójczych dla bakterii. Sulfonamidy wykrył Domagk w 1936 r. Odkrycie to miało duże znaczenie dla dalszego rozwoju badań nad chemioterapią chorób zakaźnych.

Leave a Reply