Immunoglobulina IgG

Immunoglobulina IgG jest immunoglobuliną produkowaną w największej ilości, szczególnie w odpowiedzi wtórnej. Dzięki temu, że przechodzi przez łożysko stanowi w pierwszych miesiącach życia pozapłodowego ważny czynnik obronny przeciw chorobom zakaźnym.

Immunoglobuliny IgA różnią się’od IgG szybkością poruszania się w elektroforezie i tendencją do polimeryzacji w cząsteczki o większej od 7S stałej sedymentacji. Wykazano, że pojawia się wybiórczo w płynach ustrojowych i w wydzielinach śluzowo-surowiczych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, we łzach, ślinie, pocie i siarze. Zawiera ona dodatkowo białko, które chroni ją przed proteolizą tzw. „składnik wydziel- niczy” (secretory component). Wydzielnicza S-IgA jest syntetyzowana lokalnie przez komórki plazmatyczne znajdujące się w nabłonku.

Dotąd uważano, że immunoglobuliny klasy IgD nie spełniają funkcji przeciwciał. Ostatnio, gdy znaleziono je we krwi pępowinowej, powstała hipoteza, że są one najwcześniej syntetyzowanymi przez płód immunoglobulinami, które później ustępują miejsca immunoglobulinom IgM.

Leave a Reply