IMMUNOGLOBULINY (PRZECIWCIAŁA)

Immunoglobuliny (przeciwciała odpornościowe) powstają jako odpowiedź organizmu na działanie immunogenu. Z reguły organizm nie wytwarza immunoglobulin przeciwko własno- ustrojowym antygenom (horror autotoxicus Ehrlicha).

Badania nad grupami krwi dowiodły, że osobnicy tego samego gatunku mogą mieć antygeny, których brak innym, i że mogą wytwarzać izoprze- ciwciała przeciw własnogatunkowym antygenom.

Przeciwciała przeciw obcogatunkowym antygenom nazywamy hetero- przeciwciałami. Immunoglobuliny wykrywa się w plazmie i surowicy krwi oraz innych płynach ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy), w wydzielinach np. w ślinie, łzach, wysiękach, najwyższe miano jest jednak w surowicy.

Leave a Reply