IMMUNOLOGIA NOWOTWORÓW

Badania doświadczalne dowiodły, że komórki nowotworowe posiadają szereg determinant antygenowych, które pobudzają aparat immunologiczny do odpowiedzi. Można te antygeny ująć w 3 grupy:

-1. Antygeny płodowe, które stwierdza się w okresie embrionalnym i zaraz po urodzeniu, ale nie znajduje się ich u zdrowych dorosłych ludzi. Prawdopodobnie są one genetycznie represorowane i podczas rozwoju nowotworu ulegają derepresji. Są one szybko złuszczane z powierzchni komórki i znajduje się je w surowicy. Antygeny karcinoembrionalne i alfa-fetoproteiny mogą być elementem wczesnej diagnostyki.

-2. Antygeny związane z obecnością wirusów w komórkach. Wykazują one pewne podobieństwo bądź do białek wirusowych, bądź białek będących komponentami komórek gospodarza.

Leave a Reply