Nasze witryny
    System reklamy Test
Kategorie
Nasze witryny

Immunoterapia

Immunoterapia czynna polega na nieswoistej stymulacji obrony ustroju przez szczepienie szczepionką BCG lub Corynebacterium parvum. Leczenie nie daje jednak dotąd pozytywnych wyników u większych grup ludzi, chociaż jest skuteczne w pojedynczych przypadkach. Nie traci się jednak nadziei i wiele ośrodków w świecie, w tym również w Polsce, pracuje nad immunoprofilaktyką i immunoterapią nowotworów.

ODSTAWY ODPORNOŚCI W CHOROBACH ZAKAŹNYCH Nauka o odporności (łac.: immunitas) jest ściśle związana z mikrobiologią. Przedmiotem jej badań są mechanizmy obronne skierowane przeciw ciałom obcym wnikającym do ustroju. Niektóre formy obrony powstały w procesie ewolucji ssaków i są przekazywane przez dziedziczenie, inne mechanizmy obronne formują się w życiu osobniczym człowieka i zwierząt. Czynnikiem zagrażającym organizmowi wyższemu są przede wszystkim drobnoustroje chorobotwórcze, które wywołują zakażenie.

Leave a Reply