INŻYNIERIA GENETYCZNA

Na podstawie dotychczasowych osiągnięć biochemii i genetyki drobnoustrojów, a szczególnie bakterii, rozwinął się nowy dział zwany inżynierią genetyczną. Dział ten obejmuje następujące zagadnienia: 1. Sztuczna synteza pełnych, ściśle zaplanowanych genów i wprowadzanie ich do

określonego miejsca genomu (bakterii). 2. Izolacja i przenoszenie naturalnych genów o określonych cechach z komórek jednych gatunków do określonego miejsca genomu (chromosomu) komórek innego gatunku (bakterii). 3. Hodowla i rozmnażanie otrzymanych wyżej wymienionymi metodami mutantów (bakterii) oraz ich weryfikacja. 4. Bezpieczeństwo pracy personelu laboratoriów genetycznych i zabezpieczenie środowiska człowieka przed nieznanymi skutkami działania nowo uzyskanych (a za-tem nieznanych) mutantów bakterii i innych drobnoustrojów, a także większych organizmów.

Są podstawy, by sądzić, że inżynieria genetyczna w przyszłości rozwiąże wiele ważnych problemów, jak np. wytwarzanie żywności, leków i innych.

Leave a Reply