Katabolity nieorganiczne

Katabolity nieorganiczne. Zależnie od gatunku lub odmiany bakterie wytwarzają w środowisku takie związki jak: azotyny, azotany, chlorki, fosforany, tlenki i siarczany. Niektóre z nich wykorzystywane są do różnicowania bakterii chorobotwórczych, np. redukcja azotanów przez przecinkowce cholery.

Katabolity organiczne. Bakterie wytwarzają cały szereg związków organicznych, co łatwo można stwierdzić w warunkach doświadczalnych. Do związków tych zalicza się: kwasy – mlekowy, mrówkowy, octowy, masłowy, walerianowy, pro- pionowy i bursztynowy alkohole – etylowy, metylowy, glicerol

aminy – histamina, tyramina, putresceina, kadaweryna i agmatyna amidy (różne), rozkładane następnie do kwasów tłuszczowych, amoniaku i dwutlenku węgla

Leave a Reply