Nasze witryny
    System reklamy Test
Kategorie
Nasze witryny

Komórki immunokompetentne

Ustalono, że limfocyty tworzą niejednolitą populację, co jest spowodowane istnieniem dwóch dróg migracji komórek hemopoetycznych. Komórki macierzyste (progenitorowe, komórki pnia, stem cells), pochodzące z worka żółtkowego embriona, wątroby płodu czy u dorosłych ze szpiku kostnego, różnicują się tworząc kilka linii komórek: erytrocyty, granulocyty, trombocyty, makrofagi. Część z nich wędruje do centralnych narządów chłonnych, różnicując się po linii limfocytarnej.

Prawdopodobnie w obu centralnych narządach nabywają one kompetencji, tzn. uzyskują informację (przypuszczalnie pod wpływem wydzielanego hormonu), która pozwala im po zetknięciu się z antygenem na czynny udział w procesach immunologicznych. Po opuszczeniu grasicy zasiedlają one obwodowe narządy chłonne: śledzionę, węzły chłonne, wątrobę.

Komórki immunokompetentne, grasiczozależne (limfocyty T) są w dużej części komórkami długo żyjącymi, przechowującymi pamięć immunologiczną i odgrywającymi główną rolę w odczynach wtórnych (anam- nestycznych). Komórki pamięciowe, które przyjęły informację zachowują ją przez całe życie. Limfocyty T biorą udział w odpowiedzi komórkowej ustroju, w odczynach nadwrażliwości typu tuberkulinowego, w odrzucaniu przeszczepów i w niszczeniu nowotworów. Spełniają one jeszcze jedną ważną funkcję: nadzorują prawidłowość funkcji komórek, atakują i usuwają komórki zmutowane nie dopuszczając do ich proliferacji.

Leave a Reply