Końcowe produkty przemian

Z praktycznolekarskiego punktu widzenia znajomość wybranych, końcowych produktów przemian komórek bakteryjnych w znacznym stopniu pomaga, a często decyduje o zrozumieniu istoty patogennego działania

oraz pomaga, a także często decyduje o możliwości rozpoznania gatunku bakterii, co razem w końcowej analizie pozwala na ustalenie planu leczenia.

Katabolity gazowe. Zależnie od budowy rozkładanych substratów (białka, cukry, alkohole i in.) bakterie wytwarzają następujące gazy: C02, H2S, H2, N, NH3, NH2. Wytwarzanie i obecność gazów stwierdza się różnymi metodami. Najprostsze są rurki Durhama (szklany zbiorniczek o pojemności ok. 0,5 ml), które służą do stwierdzania gazowego rozkładu cukrów w pożywkach płynnych.

Leave a Reply