Kwas karbolowy

b. Kwas karbolowy (karbol, fenol) i jego pochodne. Był on pierwszym środkiem dezynfekcyjnym i antyseptycznym szeroko stosowanym przez prawie sto lat. Ze względu na uszkadzające działanie na skórę i tkanki ludzkie, a także ze względu na zapach, związki te obecnie mają ograniczone zastosowanie.

Kwas karbolowy jest produktem destylacji węgla, oczyszczony nazywany jest fenolem. Pochodną jego jest krezol, występujący zwykle pod postacią mieszaniny orto-, meta- i parakrezolu. Oczyszczony krezol znany jest pod nazwą lizolu. Do dezynfekcji używa się 1-3% lizolu w roztworze mydła potasowego.

Wymienione środki chemiczne mają duże powinowactwo do komórek, adsorbują się na ich powierzchni, rozpuszczają się w protoplazmie oraz łączą się z lipidami i białkami. Dlatego ich działanie bakteriobójcze jest bardzo silne. Działają także na zarodniki bakteryjne. Nie działają na niektóre wirusy (np. enterowirusy).

Leave a Reply