Kwasy nukleinowe

-3. Kwasy nukleinowe. Są one bardzo ważnym składnikiem każdego mikroorganizmu. Zawierają kod genetyczny, a więc wszystkie informacje dotyczące rozmnażania i wzrostu, wytwarzania produktów wewnątrz- i pozakomórkowych oraz informacje o.-kontroli przebiegu łączących się ze sobą reakcji chemicznych.

Obecnie znane są dwa zasadnicze typy kwasów nukleinowych – kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA – acidum desoxyribonucleinicum) i kwas rybonukleinowy (RNA – acidum ribonucleinicum). Oba typy kwasów występują w komórkach drobnoustrojów, z wyjątkiem wirusów, które zawierają tylko jeden z nich.

Jak już wspomniano w rozdziale 1, u Procaryota DNA nie jest związany z histonami i protaminami jak u Eucaryota. U bakterii związany on jest z kationami wapnia i magnezu oraz ze sperminą i sperymidyną, które są kationami organicznymi (polaminami). Z powyższego wynika, że w komórkach bakterii nie ma nukleopro- teidów takich, jakie występują u wyżej zorganizowanych komórkowców.

Leave a Reply