Łańcuchy lekkie i ciężkie

Immunoglobuliny (7S) składają się z 4 łańcuchów połączonych ze sobą wiązaniami dwusiarczkowymi (S-S). Jeśli wiązania zostaną zredukowane merkaptoetanolem (do SH), IgG rozpadają się na 4 komponenty, z których

mniejsze zostały nazwane lekkimi łańcuchami polipeptydowymi (L), o ciężarze molekularnym 20 000, a większe – łańcuchami ciężkimi (H), o ciężarze molekularnym 52 000.

Łańcuchy lekkie i ciężkie są syntetyzowane w tej samej komórce na różnych polisomach, następnie łączą się w jedną cząsteczkę. Cząsteczka immunoglobuliny IgC ma kształt litery Y.

Leave a Reply