Leon Cieńkowski

Wśród pierwszych mikrobiologów budujących podstawy tej nauki było kilku Polaków, którzy ze względów polityczno-społecznych musieli szukać możliwości pracy naukowej w obcych krajach. Należy wymienić następujące nazwiska:

-1. Leon Cieńkowski (1822-1887), pracował w głębi Rosji nad bakteriami powodującymi śluzowacenie roztworów cukru buraczanego. Dla medycyny ważne jest, że niezależnie od L. Pasteura otrzymał on szczepionkę pr zeciwwąglikową.

-2. Adam Prażmowski (1853-1920) pracował w Niemczech, a pod koniec życia w Krakowie. Interesował się cechami biologicznymi bakterii. 3. Józef Moczutowski (1845-1910) pracował w Rosji, badał gorączkę powrotną i dur plamisty. 4. Jerzy Gabryczewski (1860-1907) pracował w Rosji, badał etiologię płonicy. 5. Jan Danysz (1860-1928) pracował we Francji, badał zjawiska odpornościowe, opracował biologiczną metodę walki z gryzoniami.

Leave a Reply