Limfocyty T

Limfocyty T mogą transformować się w limfoblasty pod wpływem nieswoistego stymulatora fitohemaglutyniny, a limfocyty B – pod wpływem lipopolisacharydów bakterii. Test transformacji blastycznej wykonywany in vitro służy do oceny stanu odporności komórkowej badanego osobnika.

Komórki efektorowe limfocytów T, które biorą udział w reakcjach komórkowej odporności, atakują bezpośrednio antygen i doprowadzają do jego zniszczenia (np. transplantat). Nazwano je dlatego komórkami zabijającymi – (killer).

Jest ich we krwi obwodowej więcej niż innych komórek i są znacznie ruchliwsze. Wskutek tego mają większą możliwość zetknięcia się z antygenem i przekazują swoistą informację limfocytom B, z którymi kontaktują się w obwodowych narządach chłonnych.

Leave a Reply